WE Dare, We Care

Предлагаме пътни транспортни услуги за внос и износ, за пълни или групажни товари, корабен транспорт, фискално представителство, митническо освобождаване и логистика.

Агенти, складове и отделни водачи в Германия, Холандия, Унгария, България, Румъния и Скопие са сътрудници на нашата компания и дават голямо предимство в стратегията на компанията.

#WE have news!