ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ &
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η τελωνειακή αποθήκη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η εμπειρία στη διαδικασία εκτελωνισμού, καθώς και η δυνατότητα του φορολογικού αντιπροσώπου, μετατρέπει την εταιρεία σε αξιόπιστο και πολύτιμο συνεργάτη από τη στιγμή που τα προϊόντα φτάσουν στη χώρα μας μέχρι την παράδοση τους στον τελικό παραλήπτη.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, στείλτε την…και θα λάβετε την προσφορά μας!

Τηλέφωνο:
+30 2310 472103
Φόρμα Επικοινωνίας:

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
διεθνών μεταφορών!

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς στην Κεντρική, τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη. Το δίκτυο μας αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης της αγοράς σε τμηματικές αλλά και ολοκληρωμένες αποστολές (groupage & full cargo).

Παράλληλα, οι αποθήκες που διατηρεί η εταιρεία σε κομβικά σημεία της Ευρώπης παρέχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία για άμεσες φορτοεκφορτώσεις και αναχωρήσεις των φορτηγών.