Πρόσφατα η εταιρεία μας Intertruck Bulgaria πιστοποίησε τις υπηρεσίες της με ISO 9001:2008 από το διεθνή οργανισμό Bureau Veritas. Το υποκατάστημα της Βουλγαρίας συνεχίζει την ανάπτυξη αλλά και την εξέλιξη των υπηρεσιών μεταφοράς που προσφέρει. Όλες οι διαδικασίες αλλά και οι μέθοδοι που εφαρμόζει είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις αξίες και τις αρχές του πιστοποιητικού ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρει. Η πιστοποίηση ISO προσφέρει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για την εταιρεία :

– Αποτελεσματική χρήση των πηγών
– Βελτίωση του Risk management
– Αύξηση των ικανοποιημένων πελατών και διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών

Στόχος της Intertruck είναι η υλοποίηση ενός δυνατού συστήματος ποιότητας ώστε να καθοδηγεί αλλά και να διαχειρίζεται όλα τα τμήματα της εταιρείας. Το πιστοποιητικό ISO είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών της εταιρείας και διασφαλίζει στο πελάτη το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνει.