Ποιότητα

Όλες οι διαδικασίες και μέθοδοι που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις αρχές και τις αξίες ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.

Για τον λόγο αυτό, το 2010, η εταιρεία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατά ISO 9001:2008 από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων TUV AUSTRIA. Η Inter-truck εφαρμόζει μια αυστηρή πολιτική διαχείρισης ποιότητας, ώστε να πετύχει τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της και της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας.

Όλα τα φορτία, που αποθηκεύονται ή μεταφέρονται μέσω της Inter-truck, ακολουθούν τους κανόνες και τις διατάξεις που ορίζει το ISO.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, στείλτε την…και θα λάβετε την προσφορά μας!

Τηλέφωνο:
+30 2310 472103
Φόρμα Επικοινωνίας:

Δείτε τα
τελευταία μας νέα!

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς στην Κεντρική, τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη. Το δίκτυο μας αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης της αγοράς σε τμηματικές αλλά και ολοκληρωμένες αποστολές (groupage & full cargo).

Παράλληλα, οι αποθήκες που διατηρεί η εταιρεία σε κομβικά σημεία της Ευρώπης παρέχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία για άμεσες φορτοεκφορτώσεις και αναχωρήσεις των φορτηγών.