συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Επιπλέον, αναλαμβάνει την έκδοση φορτωτικών εγγράφων (FCR, CMR, κ.τ.λ.), καθώς και τις τραπεζικές διαδικασίες (προθεσμιακούς διακανονισμούς, πληρωμές έναντι φορτωτικών), για την διευκόλυνση των πελατών της.

Επικοινωνία

Complete the form with all the necessary information, send us the e-mail and you will get a reply with our offer for your transfer very soon!

Τηλέφωνο:
+30 2310 472103
Φόρμα Επικοινωνίας:

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
διεθνών μεταφορών!

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς στην Κεντρική, τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη. Το δίκτυο μας αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης της αγοράς σε τμηματικές αλλά και ολοκληρωμένες αποστολές (groupage & full cargo).

Παράλληλα, οι αποθήκες που διατηρεί η εταιρεία σε κομβικά σημεία της Ευρώπης παρέχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία για άμεσες φορτοεκφορτώσεις και αναχωρήσεις των φορτηγών.