Όραμα

Η αφοσίωση στην εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελούν το κλειδί στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στον σχεδιασμό, στην επιλογή των κατάλληλων μέσων και ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και στον συνεχή έλεγχο και προσδιορισμό νέων διαδικασιών που στόχο έχουν τη σταθερή βελτίωση και ανάπτυξη.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, στείλτε την…και θα λάβετε την προσφορά μας!

Τηλέφωνο:
+30 2310 472103
Φόρμα Επικοινωνίας:

Δείτε τα
τελευταία μας νέα!

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς στην Κεντρική, τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη. Το δίκτυο μας αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης της αγοράς σε τμηματικές αλλά και ολοκληρωμένες αποστολές (groupage & full cargo).

Παράλληλα, οι αποθήκες που διατηρεί η εταιρεία σε κομβικά σημεία της Ευρώπης παρέχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία για άμεσες φορτοεκφορτώσεις και αναχωρήσεις των φορτηγών.